ყურების ფორმის შეცვლა - ოტოპლასტიკა

  • ყურების თანდაყოლილი დეფორმაციის სხვადსხვა სახეობა არსებობს, მათ შორის ყველაზე გავრცელებულია ყურპარტყუნობა (გადმოწეული ყურები) ამ ანომალიისთვის დამახასიათებელია ზედმეტი გადმოწეულობა თავის ზედაპირიდან. რომელიც თვალშისაცემია განსაკუთრებით კაცებში (ქალები უფრო მალავენ თმებით).

    ყურის ფორმის შეცვლა შესაძლებელია 6 წლიდან ნებისმიერ ასაკში. ოპერაციის დროს, განაკვეთი კეთდება ყურის უკან, ნაწიბურის არ გამოჩენის მიზნით.

    ჭრილობა იკერება გამწოვი ძაფით, რომელიც ანთავისუფლებს პაციენტს ძაფის მოხსნის უსიამოვნო პროცედურისგან.
    ოპერაციის ხანგძლივობა 1-საათი.
    პაციენტი ნახვევს ატარებს ერთი კვირა.